Poremećaji prehrane

Psihološko online savjetovalište Sandra Jovanović Miljko

Poremećaj prehrane

Poremećaj prehrane je poremećaj ponašanja koji često rezultira ozbiljnim i dugotrajnim oštećenjima zdravlja.

Dotične osobe kontinuirano se bave temom hrane, mentalno i emocionalno. Cijeli vaš svakodnevni život često se vrti oko jela, a prehrambene navike su značajno poremećene. Unos hrane je masovno poremećen zbog pogrešne percepcije ili odnosa prema osobnoj slici tijela.

Oblici poremećaja hranjenja su: bulimija, anoreksija, prejedanje s gubitkom kontrole, pretilost.

 

Individualno psihološko online savjetovanje

Psihološko savjetovalište Sandra Jovanović Miljko nudi Vam brzo i fleksibilno psihološko savjetovanje.

Bilo gdje.

Za svakoga.

Kako nas naći

Psihološko savjetovalište Sandra Jovanović Miljko
Magistar psiholoških znanosti Sandra Jovanović Miljko Specijalist traumatske psihologije
Adresa:    Zum Alten Hofgarten 21,
                94405 Landau an der Isar
                Deutschland
Tel:          +49 178 110 3745
Email:      info@Psycholog.Bayern
Web:        www.Psycholog.Bayern